Celostna obravnava pacienta
Holistic Approach to the Patient


9. ZNANSTVENA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO
9TH SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

14. november 2019


PRIJAVA TEME IN POVZETKA PRISPEVKA
REGISTRATION FOR AUTHORS

Osebni podatki avtorja/avtorjev prispevka (obvezna polja so označena z *)
Personal information (required fields are marked with an asterisk *)

Znanstveni naziv / Scientific title:

*

Ime / First name:

*

Priimek / Family name:

*

Organizacija / Organisation:

Delovno mesto / Position of employment:

*

Naslov (kraj, pošta, država) / Address (Town, Postal code, Country):

*

Telefon (GSM) / Telephone:

*

E-pošta / E-mail:

Ostali avtorji / Other authors:

Naziv / Title Ime / First name Priimek / Family name Organizacija / Organisation Delovno mesto / Position of employment Naslov (kraj, pošta, država) / Address (Town, Postal code, Country) Telefon (GSM) / Telephone E-pošta / E-mail
2. avtor /
2. author
*

Naslov prispevka (do 70 znakov) /
The title of the paper (up to 70 characters):

*

Povzetek prispevka (do 1200 znakov) /
The abstract of the paper Croatian or Serbian language (aprox. 1200 characters long):

*

Ključne besede (3-5 besed) /
Keywords (3-5):

*

Naslov prispevka v angleškem jeziku (do 70 znakov) /
The English translation of titles in Croatian or Serbian language (aprox. 70 characters long):

*

Povzetek prispevka v angleškem jeziku (do 1200 znakov) /
The English translation of abstracts in Croatian or Serbian language (aprox. 1200 characters long):

*

Ključne besede v angleškem jeziku (3-5 besed) /
Keywords in English language (3-5):

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>